Bérlet szabályzat

Jelen szabályzat Benyó Edit E.V., webcím: csillagcsontkovacs.hu adószám: 66525521-1-33 által kibocsátott, csontkovácsolás bérlet (továbbiakban: bérlet) megvásárlásának és felhasználásának a feltételeit tartalmazza. A szabályzat nyelve magyar.

Fogalmi meghatározások

 Jelen szabályzatban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Csontkovácsolás bérlet: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító okirat;

Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a csontkovácsolás bérlet felhasználásával szolgáltatást vehet igénybe;

Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárló az bérletet felhasználhatja;

Felhasználási hely: Monor, Petőfi Sándor utca 8. emelet

Kibocsátó: Benyó Edit E.V.,

Vásárló: az a kibocsájtón kívüli személy, aki a bérlet birtokosa.

A bérletet a kibocsátó bocsátja ki.

A bérlet nyomdai úton előállított okirat.

A kibocsátó a birtokában lévő bérletet bármikor megsemmisítheti.

A bérlet nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

A bérlet hamisítása bűncselekmény.

Csontkovácsolás bérlet megvásárlása

A Benyó Edit E.V. által kibocsátott 2 – 6 alkalmas bérletek ára a mindenkori csontkovácsolás ára és az alkalmak számának függvényében a következő kedvezménnyel alakulnak (%):

  • 2 alkalom: 5 % kedvezmény
  • 3 – 4 alkalom: 10 % kedvezmény
  • 5 -6 alkalom: 15% kedvezmény

A bérlet készpénzre nem váltható, érvényessége a kibocsájtástól számítva 6 hónap. Az érvényes csontkovácsolás bérletek a csillagcsontkovacs.hu Általános Szerződési Feltételei szerint vásárolhatók meg, azok vonatkoznak rá.

Csontkovácsolás bérlet felhasználása

Csontkovácsolás bérlet a kiállítástól számított 4 hónapos határidőn belül használható fel kizárólag a Benyó Edit E.V. által nyújtott csontkovácsolás szolgáltatásra. A határidő lejártát követően a bérlet nem használható fel.

A bérlet készpénzre nem váltható át. Kizárólag Benyó Edit E.V. által nyújtott szolgáltatásra  használható fel.

Az bérlettel történő fizetést a szolgáltatás megkezdése előtt jelezni kell. Ennek során az bérlet fizikai bemutatása és átadása szükséges annak kezelése céljából. Az utalványon szereplő névnek meg kell egyeznie a bérlet felhasználását igénylő személyi igazolványán szereplő névvel.

A bérlet családon belül szabadon felhasználható, erről a Kibocsátót a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatni szükséges.

A bérlet megőrzése a bérlet birtokosának felelőssége. A bérleten szereplő név jogosulatlan felhasználásáért Benyó Edit E.V. felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásra egyeztetett időpontban szükséges megjelenni, a szolgáltatás aznapján történő lemondás illetve nem megjelenés esetén az adott napi alkalmon felhasználtnak minősül, illetve az ÁSZF-ben található lemondási feltételek érvényesek rá.

 A szolgáltatásra egyeztetett időpont a szolgáltatás megkezdése előtti napig áttehető új időpontra az csontkovácsolás bérlet érvényességének megtartásával.

A szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő szolgáltatás igénybevétele esetén.

Jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a csillagcsontkovacs.hu Általános Szerződési Feltételei és egyéb szabályzatainak a rendelkezései irányadók.

Monor, 2020.12.05.