Ajándékutalvány szabályzat

Jelen szabályzat Benyó Edit E.V., webcím: csillagcsontkovacs.hu adószám: 66525521-1-33 által kibocsátott, ajándékutalvány megvásárlásának és felhasználásának a feltételeit tartalmazza. A szabályzat nyelve magyar.

Fogalmi meghatározások

 Jelen szabályzatban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajándékutalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító okirat;

Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az ajándékutalvány felhasználásával szolgáltatást vehet igénybe;

Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárló az ajándék utalványt felhasználhatja;

Felhasználási hely: Monor, Petőfi Sándor utca 8. emelet

Kibocsátó: Benyó Edit E.V.,

Vásárló: az a kibocsájtón kívüli személy, aki az ajándékutalvány birtokosa.

Az ajándékutalványt a kibocsátó bocsátja ki.

Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat.

A kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti.

Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

Ajándékutalvány megvásárlása

A Benyó Edit E.V. által kibocsátott 12.000Ft – Egyéni, 24.000 Ft Páros (két személy), értékű, készpénzre nem váltható, 6 hónapig érvényes ajándékutalványok a csillagcsontkovacs.hu Általános Szerződési Feltételei szerint vásárolhatók meg.

Az ajándékutalvány értéke az időszakos kedvezményekkel összevonható pl: karácsonyi kedvezmény, így az ajándékutalvány az időszakos kedvezménnyel összevonva, annak értékével csökkentett áron megvásárolható.

Példa:

Karácsonyi kedvezmény 2020 november 5-től Páros alkalom esetén melynek kedvezménye 15%, azaz 20.400 Ft, Egyéni alkalom esetén melynek kedvezménye 10%, azaz 10800 Ft.

Ajándékutalvány felhasználása

Ajándékutalvány a kiállítástól számított 4 hónapos határidőn belül használható fel kizárólag a Benyó Edit E.V. által nyújtott csontkovácsolás szolgáltatásra. A határidő lejártát követően az utalvány nem használható fel.

Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható át. Kizárólag Benyó Edit E.V. által nyújtott csontkovácsolás szolgáltatásra  használható fel kizárólag egy összegben, egyszeri alkalommal.

Az utalvánnyal történő fizetést a szolgáltatás megkezdése előtt jelezni kell. Ennek során az utalvány fizikai bemutatása és átadása szükséges annak kezelése céljából. Az utalványon szereplő névnek meg kell egyeznie, páros utalvány esetén, az utalványon szereplő neveknek meg kell egyeznie az utalvány felhasználását igénylő személyi igazolványán szereplő névvel, páros utalvány esetén nevekkel.

Az ajándékutalvány megőrzése az ajándékutalvány birtokosának felelőssége. Az utalványon szereplő név, páros utalvány esetén nevek jogosulatlan felhasználásáért Benyó Edit E.V. felelősséget nem vállal.

Az ajándékutalvány családon belül átruházható, erről a Kibocsátót a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatni szükséges.

A szolgáltatásra egyeztetett időpontban szükséges megjelenni, a szolgáltatás aznapján történő lemondás illetve nem megjelenés esetén az ajándékutalvány felhasználtnak minősül, érvényét veszti.

 A szolgáltatásra egyeztetett időpont a szolgáltatás megkezdése előtti napig áttehető új időpontra az ajándékutalvány érvényességének megtartásával.

A szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő szolgáltatás igénybevétele esetén.

Jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a csillagcsontkovacs.hu Általános Szerződési Feltételei és egyéb szabályzatainak a rendelkezései irányadók.

Monor, 2020.11.05.